top of page
Phoenix-Eye---Opaque-Logo3.png
Search

ACE Commissions 'Midnight Never Sleeps /Đêm Không Ngủ' by Elizabeth H. Vu

Australian screenwriter Elizabeth H. Vu, renowned for her work Perception (2018), Echo 8 (2023) been commissioned by the Arts & Cultural Exchange (ACE) in association with Phoenix Eye Films to develop the psychological horror feature film 'Midnight Never Sleeps' (Đêm Không Ngủ).

This collaboration stems from ACE's support of the international table reading of the independent action thriller 'Five By Five' and 'Echo 8 Beyond,' led by Maria Tran earlier this year. The successful reading involved over 30 actors and filmmakers across the US, Hong Kong, Japan, and Australia, that was sparked by the creation of two scripts by Vu within an impressive three-week timeframe.

Elizabeth H. Vu and Barry Gamba at ACE

Maria Tran, a key player in the collaboration, expresses her admiration for Vu, describing her as a "prolific writer" and a hidden gem in the Australian film industry. Tran emphasizes Vu's dedication to her craft, regardless of commission status.

ACE and Phoenix Eye Films are pooling their resources to support Elizabeth H. Vu in the development of 'Midnight Never Sleeps,' an original concept by the screenwriter herself. ACE will provide the necessary backing and resources to Vu for the creation of key story materials, propelling the feature film towards production.

Expressing her enthusiasm for the project, Vu remarks, "I'm looking forward to realizing this project, especially crafting a story that has so much cultural relevancy to the Vietnamese community of Australia. 2025 marks the 50th anniversary, and seeing more stories from this diaspora makes me proud to be who I am."

About Elizabeth H. Vu:

Elizabeth H. Vu, a self-taught Vietnamese-Australian screenwriter based in Western Sydney, has been crafting compelling narratives since 2008. Specializing in horror and thriller genres, Vu's extensive portfolio includes short films, web-series, and feature films. Notable collaborations with Phoenix Eye Films include award-winning projects such as 'ROSES,' 'MY MOTHER THE ACTION STAR,' 'OPERATION: KUNG FLU,' and 'OBSIDIAN.'


Vu's creativity extends beyond film as she was commissioned by CORE Community Services for the web series 'BREATHLESS,' an anti-smoking campaign, and by Woodville Alliance for 'GAME OVER,' an anti-gaming campaign.

Her feature films, including the psychological thriller 'THE PERCEPTION' and the award-winning action thriller 'ECHO 8,' have gained international acclaim. 'WAKE,' a psychological horror, is set to be distributed by London-based Film Seekers. With 'ECHO 8' slated for release later this year, Vu is currently working on prequel and sequel scripts to complete Australia's first female-led trilogy of independent feature films.


Nhà biên kịch người Úc Elizabeth H. Vu, nổi tiếng với tác phẩm Perception (2018) và Echo 8 (2023), đã được ủy nhiệm bởi Arts & Cultural Exchange (ACE) phối hợp với Phoenix Eye Films để phát triển bộ phim kinh dị tâm lý 'Midnight Never Sleeps' (Đêm Không Ngự).


Sự hợp tác này xuất phát từ sự hỗ trợ của ACE cho buổi đọc kịch quốc tế của bộ phim hành động độc lập 'Five By Five' và 'Echo 8 Beyond,' do Maria Tran dẫn dắt vào đầu năm nay. Buổi đọc thành công đã có hơn 30 diễn viên và nhà làm phim từ Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản và Úc, được khởi đầu bởi sự sáng tạo của Vu trong thời gian ba tuần ấn tượng.


Maria Tran, một nhân vật quan trọng trong sự hợp tác, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Vu, mô tả cô là một "nhà văn năng động" và một viên ngọc ẩn trong ngành công nghiệp điện ảnh của Úc. Tran nhấn mạnh sự tận tụy của Vu với nghệ thuật của mình, bất kể tình trạng ủy nhiệm.


ACE và Phoenix Eye Films đang huy động tài nguyên của họ để hỗ trợ Elizabeth H. Vu trong việc phát triển 'Midnight Never Sleeps,' một ý tưởng gốc của chính biên kịch. ACE sẽ cung cấp sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết cho Vu để tạo ra các tài liệu cốt truyện quan trọng, đẩy bộ phim đi đến sản xuất.


Bày tỏ sự hứng thú của mình đối với dự án, Vu cho biết, "Tôi đang mong đợi thực hiện dự án này, đặc biệt là việc xây dựng một câu chuyện mang tính văn hóa đặc sắc đối với cộng đồng người Việt Nam tại Úc. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm, và việc thấy nhiều câu chuyện từ cộng đồng này khiến tôi tự hào về bản thân mình."


Về Elizabeth H. Vu: Elizabeth H. Vu, một nhà biên kịch tự học người Việt Nam Úc có trụ sở tại Western Sydney, đã sáng tác những câu chuyện hấp dẫn từ năm 2008. Chuyên sâu vào thể loại kinh dị và hồi hộp, tác phẩm đa dạng của Vu bao gồm phim ngắn, web-series và phim truyện. Những sự hợp tác đáng chú ý với Phoenix Eye Films bao gồm các dự án đoạt giải thưởng như 'ROSES,' 'MY MOTHER THE ACTION STAR,' 'OPERATION: KUNG FLU,' và 'OBSIDIAN.'

Sự sáng tạo của Vu không chỉ giới hạn trong lĩnh vực điện ảnh khi cô được ủy nhiệm bởi CORE Community Services cho loạt phim truyền hình 'BREATHLESS,' chiến dịch chống hút thuốc, và bởi Woodville Alliance cho 'GAME OVER,' chiến dịch chống game.


Những bộ phim truyện của cô, bao gồm bộ kinh dị tâm lý 'THE PERCEPTION' và bộ phim hành động đoạt giải thưởng 'ECHO 8,' đã nhận được sự khen ngợi quốc tế. 'WAKE,' một tác phẩm kinh dị tâm lý, sẽ được phân phối bởi Film Seekers có trụ sở tại London. Với 'ECHO 8' dự kiến ra mắt trong năm nay, Vu hiện đang làm việc trên kịch bản tiền truyện và tiếp theo để hoàn thành bộ ba phim độc lập do phụ nữ dẫn đầu đầu tiên của Úc.

Comments


bottom of page